همه چیز 100% رایگان http://kingxpango.mihanblog.com 2020-05-23T22:24:29+01:00 text/html 2010-09-21T07:16:00+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh فول آلبوم امیر تتلو http://kingxpango.mihanblog.com/post/257 <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">کاملترین </span></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" color="#ff0000" size="4"><strong>فول آلبوم امیر تتلو</strong></font><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> حتما دانلود کنید تو هیچ سایتی به این کاملی نمی تونید پیدا کنید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">خوانندگان مهمان : رضا پیشرو , حسین تهی , افشین , حسین ابلیس , سینا نرگال , فلاکت , آتیش , بابک تیغه , طمعه , هیچکس , مسعود سعیدی , قاف , مهدار (اسلیم سابق) , ماف , رضایا , 2afm , شارپین و...</strong><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> text/html 2010-09-21T07:15:15+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh فول آلبوم امزیپر http://kingxpango.mihanblog.com/post/259 <font size="5"><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#ff0000">فول آلبوم امزیپر</font><br> خولنندگان مهمان : رضا پیشرو</strong><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> text/html 2010-09-21T07:15:01+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh فول آلبوم بهزاد فاشیست http://kingxpango.mihanblog.com/post/258 <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">این بار کاملترین </span></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" color="#ff0000" size="4"><strong>فول آلبوم بهزاد فاشیست</strong></font><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> براتون آماده کردم که بیشتر کاراش با سعید کرمانی هست امیدوارم لذت ببرید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">خوانندگان مهمان : رضا پیشرو , سعید کرمانی , علیشمس , سوگند , نیموش , حسن شرور , ساتراپ , افشین یار2 و...</strong><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> text/html 2010-09-21T07:07:27+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh فول آلبوم عرفان http://kingxpango.mihanblog.com/post/254 <font size="4"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">کاملترین </span></font><font style="font-family: courier new,courier,monospace;" color="#ff0000" size="4"><strong>فول آلبوم عرفان</strong></font><font size="4"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"> حتما دانلود کنید و لذت ببرید</span><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"><strong style="font-family: courier new,courier,monospace;">خوانندگان مهمان : بهرام , خشایار , تهم , هیدن , سیاوش قمیشی , اندی , سپیده , سهند کوازی و...</strong><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"></font> text/html 2010-09-21T07:07:21+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh فول آلبوم قاف http://kingxpango.mihanblog.com/post/255 <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">کاملترین </span></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" color="#ff0000" size="4"><strong>فول آلبوم قاف</strong></font><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> عضو گروه </span><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">صامت</strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> حتما دانلود کنید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">خوانندگان مهمان : هیچکس , مسعود سعیدی , دوک , رضا پیشرو , بهزاد فاشیست , امیر تتلو , ساتراپ , بیداد , اشراق و...</strong><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> text/html 2010-09-21T07:07:14+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh فول آلبوم کاواک http://kingxpango.mihanblog.com/post/256 <font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">این بار </span></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" color="#ff0000" size="5"><strong>فول آلبوم کاواک</strong></font><font size="5"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> رو براتون آماده کردم حتما دانلود کنید </span></font> text/html 2010-09-21T07:05:46+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh فول آلبوم سینا نرگال http://kingxpango.mihanblog.com/post/253 <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">کاملترین </span></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" color="#ff0000" size="4"><strong>فول آلبوم سینا نرگال</strong></font><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> حتما دانلود کنید تو هیچ سایتی به این کاملی نمی تونید پیدا کنید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">خوانندگان مهمان : رضا پیشرو , تتلو , آرمین 2afm , ابلیس , میلاد فرعون , بهزاد فاشیست , شارپین , طمعه و...</strong><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> text/html 2010-09-21T07:00:35+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh فول آلبوم یاس http://kingxpango.mihanblog.com/post/252 <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">کاملترین </span></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" color="#ff0000" size="4"><strong>فول آلبوم یاس</strong></font><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> حتما دانلود کنید و لذت ببرید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">خوانندگان مهمان : هیچکس , نیما علامه , دوک , گروه رجز , رضا صادقی ,...</strong></font> text/html 2010-09-20T21:07:31+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh فول آلبوم هیچکس http://kingxpango.mihanblog.com/post/251 <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">کاملترین </span></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" color="#ff0000" size="4"><strong>فول آلبوم هیچکس</strong></font><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> این فول آلبوم کاملترین فول آلبومی هست که تو اینترنت پخش میشه حتما دانلود کنید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <strong><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">خوانندگان مهمان : رضا پیشرو ,&nbsp; بیداد , قاف , ابلیس , سالومه , تهم , زدبازی , ساتراپ , تتلو , مسعود سعیدی , اشراق ,&nbsp; یاس و...</span></font><br> </strong> text/html 2010-09-20T20:49:50+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh فول آلبوم آتیش http://kingxpango.mihanblog.com/post/250 <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">کاملترین </span></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" color="#ff0000" size="4"><strong>فول آلبوم آتیش</strong></font><font size="4"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <strong><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">خوانندگان مهمان : رضا پیشرو , تتلو , محمود رامتین , Big Boy</span></font><br> </strong> text/html 2010-09-20T20:43:56+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh فول آلبوم رضا پیشرو http://kingxpango.mihanblog.com/post/249 <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">کاملترین </span></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" color="#ff0000" size="4"><strong>فول آلبوم رضا پیشرو</strong></font><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> که هیچ کجا به این کاملی نمی تونید پیدا کنید پیشنهاد می کنم حتما دانلود کنید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> <strong><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">خوانندگان مهمان : هیچکس , تتلو , بهزاد فاشیست , ساتراپ , قاف , بهرام , فلاکت , افشین Yar2 , حسین تهی , بابک تیغه , رضایا , امزیپر , خیانت , نرگال و...</span></font><br> </strong> text/html 2010-09-17T14:30:28+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh افزایش ترافیك با free viral http://kingxpango.mihanblog.com/post/248 <div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="5"><a target="_blank" href="http://www.freeviral.com/?r=299487"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: xx-large;"><font face="arial,helvetica,sans-serif">افزایش بازدید واقعی - رایگان</font> </span></span></a></font></span></span></strong><br><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span></span></div><p> </p><p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="FA"><br></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="FA">سلام</span></span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="FA">حتماً شما هم یكی از كسانی هستید كه وبلاگ شخصی یا سایتی دارید و به نوشتن مطالب می پردازید و حتماً هم بازدید سایتتون براتون خیلی اهمیت داره ... ممكنه دست به هر كاری زده باشید ولی اون بازدید دلخواه رو هیچ وقت نداشتین ... این مقاله رو تا اخر با من باشید تا سایتی رو بهتون معرفی كنم كه یك افزایش بازدید و ترافیك ابدی برای سایتتون بیارید .</span></span></span></p> text/html 2010-09-17T09:38:09+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh حل مشکل پرینت کردن رنگ مشکی http://kingxpango.mihanblog.com/post/247 یکی از مشکلاتی که کاربران پرینترهای سیاه سفید با آن مواجه هستند مشکل پرینت کردن رنگ سیاه است.حال چه از روی عکس یا چه از روی متن. بدین صورت که پس از پرینت کردن رنگ مشکی شما مقداری بور میشود و رنگ مورد نظر شما آنچنان مطلوب نیست. در صورتی که با این مشکل مواجه هستید در این ترفند قصد داریم به معرفی روشی نرم افزاری بپردازیم که با بهره گیری از آن میتوانید این مشکل بور شدن رنگ مشکی را رفع کنید. text/html 2010-09-17T09:37:53+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh اجرای اتوماتیک برنامه ، یکبار و فقط یکبار! http://kingxpango.mihanblog.com/post/246 در رجیستری ویندوز امکان انجام کارهای فراوانی وجود دارد اما اکثرأ کاربران به علت پیچیدگی این قسمت از ویندوز چندان با آن آشنایی ندارند. یکی از کارهای جالبی که میتوان به وسیله رجیستری صورت داد اجرای اتوماتیک یک برنامه پس از روشن شدن بعدی کامپیوتر است. بدین صورت که با تنظیم برنامه مورد نظر از طریق رجیستری میتوان سیستم را طوری تنظیم کرد که تنها پس از روشن شدن بعدی سیستم و فقط برای یکبار ، برنامه مورد نظر را پس از بالا آمدن ویندوز اجرا کند. این کار برای سیستم هایی که از چند کاربر استفاده میکنند میتواند بسیار کاربرد داشته باشد. در این ترفند قصد داریم به معرفی روش انجام این کار بپردازیم. text/html 2010-09-17T09:37:25+01:00 kingxpango.mihanblog.com arsham .beh بازگرداندن تنظیمات Word به حالت پیش فرض از طریق رجیستری http://kingxpango.mihanblog.com/post/245 در صورتی که با نرم افزار Microsoft Word زیاد سر و کار داشته باشید ممکن است ناخواسته تنظیمات این برنامه را تغییر داده باشید ، سپس هر کاری کرده اید نتوانسته اید آنها را به حالت قبلی بازگردانید یا گزینه ای در تنظیمات را گم کردید. گاهی با نصب مجدد برنامه هم تنظیمات به گذشته باز نمیگردد. در این ترفند قصد داریم به معرفی روشی ساده از طریق رجیستری بپردازیم که با بهره گیری از آن میتوانید تمام تنظیمات نرم افزاری برنامه را به حالت پیش فرض هنگام نصب برگردانید. این ترفند بر روی کلیه نسخه های Word قابل اجراست.